Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Ministranci

Treść

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem.

  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

  6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.

  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
57325